• Syyskokous 02.10.2014

  Hei, isoja asioita päätettiin tämän vuoden syyskokouksessa. Porvoon kaupunki ja Porvoon vesi tekivät yhdistykselle ehdotuksen vesihuoltosuunnitelmasta.

  Yhdistys päätti lähteä viemään eteenpäin seuraavaa suunnitelmaa:

  Kevyt varustelu / vesipostit, yhteiset wc:t ja suihkut

  Toiminta-ajatus:

  Alueella on yhteisiä vesiposteja, joista talousvettä voi hakea. Vesijohtovettä ei käytetä kasteluun. Kasteluvedeksi kerätään sadevettä ja/tai kasteluvesi pumpataan maan pinnalla olevaa putkea pitkin Veckjärvestä ja kasteluvedelle on erilliset vesipostit. Siirtolapuutarha-alueella on yksi vesimittari, jonka perusteella Porvoon vesi laskuttaa siirtolapuutarhayhdistystä talousveden käytöstä. Yhdistys voi laskuttaa haluamallaan tavallaan edelleen mökkien omistajia vedestä. Mökeissä on kantovesi ja kiinteistökohtaisia jätevedenkäsittelyjärjestelmiä ei tarvita. Syntyvät vähäiset harmaat vedet imeytetään maaperään tonteilla. Mökeissä on kuivakäymälät ja asukkaiden käytössä yhteiset wc:t. Alueella on yhteinen huoltorakennus, jossa on wc:t ja suihkut.

  Viemäröintivaihtoehto:

  Huoltorakennukselle rakennetaan kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo ja huoltorakennuksessa syntyvät jätevedet johdetaan lähistölle rakennettavaan kimppaviemäriin.

  Vesijohto:

  Veckjärventiellä kulkevasta yleisestä vesijohdosta haarautuu yksityinen vesijohto (”kimpppajohto”, koko DN75) Humlebergintien risteyksen länsipuolella. Yksityinen vesijohto kulkee Lillträsketin pohjoispuolelle Domargårdiin ja siihen on liittynyt muutamia kiinteistöjä. Vesijohdon kapasiteetti riittää kattamaan kotitalouskäyttöä vastaavan tavanomaisen vedentarpeen. Laajamittaisempaan viljelysten kasteluun tulee käyttää muuta vettä. Siirtolapuutarhayhdistys voi liittyä osakkaaksi kimppavesijohtoon ja maksaa osuuden johdon aiemmista investointikustannuksista nykyisille liittyjille ja rakennuttaa kustannuksellaan nykyisestä johdosta tarvittavan jatkeen Luontotieltä (n. 300 m). Vedestä maksetaan vesilaitoksen perimä normaali perusmaksu ja kuutioperusteinen käyttömaksu.

  Alueen sisäiset vesijohdot on edullisinta rakentaa ns. kesävesijohtona eli putket vedetään maan pinnalla. Vesijohdot ja vesipostit on tyhjennettävä talveksi. Vesi on käytettävissä vain keväästä syksyyn. (Alueen sisäiset vesijohdot voidaan myös kaivaa maahan routarajan alapuolelle, mutta vesipostit on tyhjennettävä talveksi, jotta ne eivät jäädy. Vesi on käytettävissä tällöinkin vain keväästä syksyyn.)

  Viemäri:

  Vaihtoehdossa 1B siirtolapuutarhayhdistys voi liittyä osakkaaksi kimppaviemäriin, joka on suunnitteilla. Yhdistyksen maksettavaksi tulee osuus investointikustannuksista.