POPS:in tonttihakemus hyväksytty yksimielisesti

  • tehnyt

POKS sanoi skumppapullo ! Pikkujouluissa juhlitaan yhdessä kaikki porukalla!
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen teki aloitteen kaupunkikehityslautakunnalle, aloite käsiteltiin eilen kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa.

Kaupunkikehityslautakunta päätti myöntää Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys Ry:n hakeman suunnitteluvarauksen siirtolapuutarha-alueen suunnittelua varten Lillträsketin alueella, Staffaksen pohjoispuolella sijaitsevalle tilalle 638-477-22-0, joka on osayleiskaavassa osoitettu siirtolapuutarha/palstaviljelyalueeksi. Samalla päätettiin, että alueen asemakaavan laatiminen aloitetaan, jolloin asemakaava voisi valmistua vuoden 2014 aikana.

Kaupunki vastaa asemakaavan laatimisesta aiheutuvista kustannuksista, mutta siirtolapuutarhayhdistys kaavatyön pohjaksi tehtävän yleissuunnitelman laatimisesta.

Asemakaavaan sisältyvät rakentamistapaohjeet laaditaan yhteistyössä, yhdistyksen teettämien suunnitelmien pohjalta.