Asemakaavan laatimisen aloittaminen

  • tehnyt
Pops asemakaava

Kaupunkikehityslautakunta päätti asemakaavan laatimisesta siirtolapuutarhaa varten 30.10.2012.

• Työ tehdään yhteistyössä Porvoon perinteisen siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa, joka vastaa alueen tarkemmasta suunnittelusta ja toteutuksesta.
• Siirtolapuutarhayhdistys on laatinut alueelle yleissuunnitelman, jonka pohjalta kaavoitusta jatketaan. Alueelle tulee noin 50-60 siirtolapuutarhatonttia.
• Tavoitteena on saada kaava valmiiksi vuonna 2016.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade 30.10.2012 att en detaljplan utarbetas för en koloniträdgård.

• Arbetet görs i samarbete med föreningen Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys som svarar för den noggrannare planeringen och byggandet av området.
• Föreningen har utarbetat en översiktsplan för området och man fortsätter planläggningen utgående från denna plan. Det placeras cirka 50-60 koloniträdgårdstomter i området.
• Målet är att planen blir färdig år 2016.

Kaavoitusarkkitehti/Planläggningsarkitekt Anneli Naukkarinen