• Asemakaavan laatiminen siirtolapuutarhaa varten 2016 »

  Kaupunkikehityslautakunta päätti asemakaavan laatimisesta siirtolapuutarhaa varten 30.10.2012.

  • Työ tehdään yhteistyössä Porvoon perinteisen siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa, joka vastaa alueen tarkemmasta suunnittelusta ja toteutuksesta.
  • Siirtolapuutarhayhdistys on laatinut alueelle yleissuunnitelman, jonka pohjalta kaavoitusta jatketaan. Alueelle tulee noin 50-60 siirtolapuutarhatonttia.
  • Tavoitteena on saada kaava valmiiksi vuonna 2016.

  Asemakaavaehdotus ja selostus », Porvoon kaupungin sivuilla.

  Stadsutvecklingsnämnden beslutade 30.10.2012 att en detaljplan utarbetas för en koloniträdgård.

  • Arbetet görs i samarbete med föreningen Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys som svarar för den noggrannare planeringen och byggandet av området.
  • Föreningen har utarbetat en översiktsplan för området och man fortsätter planläggningen utgående från denna plan. Det placeras cirka 50-60 koloniträdgårdstomter i området.
  • Målet är att planen blir färdig år 2016.

  Kaavoitusarkkitehti/Planläggningsarkitekt Anneli Naukkarinen