Asemakaava hyväksytty

  • tehnyt

Asemakaava on hyväksytty, kaupunginvaltuusto 22.3.2017 § 28, mutta ei ole vielä lainvoimainen.
Ehdotus oli nähtävillä 22.6.–19.8.2016